Flogosport Ártic

Flogosport Ártic és un gel amb efecte fred que permet una recuperació intensa i evita possibles sobrecàrregues o estirades musculars després d'un exigent esforç físic.